Redukcja stresu u dzieci i dorosłych

W obliczu stresorów ludzki organizm reaguje pobudzeniem, wytężoną pracą układu krwionośnego, szybszym oddechem i zwiększoną aktywnością umysłową oraz fizyczną. Objawy te powinny mieć charakter krótkotrwały. Gdy utrzymują się dłużej, konieczna jest redukcja stresu. Prowadzimy terapię u dzieci i dorosłych, którzy cierpią z powodu nadmiernych reakcji na czynniki fizyczne (np. chorobę, hałas) i społeczne (utrata pracy, problemy rodzinne). W naszych gabinetach oferujemy pomoc w łagodzeniu skutków napięcia i uczymy, jak radzić sobie w obliczu zagrożeń. Wspieramy klientów w osiągnięciu równowagi psychofizycznej. Zapraszamy dorosłych i dzieci na terapię redukcji stresu w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Stresowi towarzyszy zazwyczaj podwyższona amplituda rytmu Beta2, która jest też wysoka przy depresji i gdy myślimy negatywnie. Trening EEG Biofeedback często skupia się na hamowaniu fal Beta 2. Całe pasmo hamowane jest zawsze w stanach podwyższonego napięcia, stresu, a także we wszystkich zaburzeniach związanych z uwagą i intelektem.

Czym jest stres?

W stresie działanie człowieka jest ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożenia. Organizm narażony na oddziaływanie czynników stresogennych aktywuje mechanizm ucieczki albo walki. Następuje spowolnienie procesów niezwiązanych bezpośrednio z obroną, tj. metabolizmu, pracy układu odpornościowego czy funkcji płciowych. Dzięki temu cała energia może koncentrować się na eliminowaniu zagrożenia. Redukcja stresu jest niezbędna, gdy dziecko lub dorosły po pokonaniu niebezpieczeństwa nadal czuje się zagrożone. Fizjologiczne reakcje jego ciała cały czas wskazują na oddziaływanie stresora. Wtedy należy zastosować treningi EEG Biofeedback, który jest skuteczny w zmniejszeniu napięcia wywołanego czynnikami stresogennymi. Jest to niezwykle ważne, by uniknąć negatywnych skutków długotrwałego stresu, m.in.:
  • bezsenności,
  • braku umiejętności koncentracji,
  • stanów lękowych,
  • depresji,
  • nałogów.
Szczególnie należy chronić przed nimi dzieci i młodzież.

Naszym sposobem na redukcję stresu jest EEG Biofeedback

Istnieje wiele metod redukcji stresu u dzieci i dorosłych, lecz w naszych gabinetach polecamy EEG Biofeedback, który polega na wykonywaniu treningów mózgu. Objawy i skutki stresu mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, dlatego ważne jest zmniejszanie dyskomfortu odczuwanego w sytuacji zagrożenia albo lęku. Szczególnie istotne jest to w przypadku najmłodszych, którzy potrzebują spokoju i równowagi do prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego. Pomagamy naszym klientom w kontrolowaniu reakcji organizmu. Jest to możliwe dzięki kursom treningowym EEG Biofeedback. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Podczas zajęć uczestnicy są podłączeni do elektrod i mogą obserwować aktywność mózgu. Gdy rośnie ona w pożądanym paśmie częstotliwości, otrzymują oni nagrodę (punkty w grze). Natomiast jeśli następuje wzrost w zakresie niepożądanych pasm, gratyfikacja przepada, a uczestnik uczy się, jak korygować emisję fal mózgowych i ich amplitud, by być nagradzanym.