O Biofeedback’u

Obecnie rozwijają się różnorodne metody terapeutyczne, w których wykorzystuje się nowe technologie.
Wśród nich wymieniany jest także biofeedback, który przeprowadzany jest w Gdańsku. To
właśnie tu można uczęszczać na związane z tym treningi. Zastanawiasz się, co to jest i na czym
polega? Jest to metoda nieinwazyjna, która opiera się przede wszystkim na obserwacji.

Co to jest biofeedback?

EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, z ang. biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) – samo określenie biofeedback wywodzi się z języka angielskiego i oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne.
To monitorowanie, a następnie trenowanie czynności bioelektrycznych, jakie generuje ludzki mózg. W ten
sposób otrzymujesz od niego informację na temat zmian stanu fizjologicznego. Jest to metoda oparta o
wyspecjalizowaną technikę komputerową, która służy do usprawniania wybranych funkcji tego narządu. W
ten sposób lokalizuje się, między innymi niektóre nieprawidłowości oraz modyfikuje zaburzenia.

Historia tego, na czym polega biofeedback i jego trening, sięga szkolenia astronautów w ośrodkach NASA.
Stamtąd przeszedł on do medycyny klinicznej i stał się oficjalną metodą terapeutyczną, którą wpisano do
Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Obecnie wykorzystuje się go niemal na całym świecie.

Dlaczego biofeedback jest skuteczny?

Wyjaśnienie, co to jest biofeedback i na czym polega, jest stosunkowo proste. Pojawiają się też pytania,
dlaczego jest on skuteczny. W ramach takiej terapii badany otrzymuje zwrotne informacje na temat tego, jak
przedstawia się stan fizjologiczny jego organizmu. To z kolei staje się podstawą do świadomego uczenia się,
jak modyfikować funkcje, które nie są przez ludzi kontrolowane świadomie. Należy do nich, między innymi
napięcie mięśni czy zrównoważenie fal mózgowych. Wszystko to bierze udział w treningu rozpoznawania
czynności własnego mózgu. W ten sposób możliwe jest wytworzenie pozytywnego wzorca produkowanych
impulsów. Wzmacnia się bowiem te pożądane i hamuje niepożądane. Stan umysłu i zachowanie danej osoby
łączą się ze sobą we wzorcu pracy tego narządu.

W przypadku wyjaśnienia, czym jest biofeedback prowadzony w Gdańsku, istotna jest kwestia
ewentualnych skutków ubocznych. Mówi się, że nie pojawiają się tego typu działania, ale trening musi być
prowadzony przez terapeutów z odpowiednimi kwalifikacjami. Taka wiedza to swoiste uzupełnienie obszaru,
jakim jest medycyna kliniczna, i uznaje się ją za alternatywę dla farmakologii i leków.

na czym polega trening?

Przed wzięciem udziału w treningu biofeedbacku konieczne jest dowiedzenie się, co to jest oraz na
czym polega. W czasie jego prowadzenia dana osoba uczy się modyfikowania wybranych funkcji mózgu, a
robi to na przykład korzystając z gier, animowanych bajek i filmów. To sposób na promowanie i utrwalanie
pożądanych fal. Niezbędne jest też wyciszenie ich negatywnych wersji. Takie uwarunkowanie ostatecznie prowadzi do wzrostu możliwości poznawczych, ma także przyczynić się do poprawy jakości jego pracy. To z kolei w zamierzeniu przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego organizmu.

Biofeedback ma przyczynić się do powstania możliwości korygowania różnego rodzaju dysfunkcji
mózgowych. Ich źródło może leżeć w zaburzeniu rozwoju umysłu czy też w przebytych przed daną osobę
urazach. Na treningu nauczy się ona samoregulacji, a całość opiera się o wysiłek umysłowy i o zasoby
konkretnego organizmu. Obecnie medycyna i technologia pozwalają na coraz lepsze zrozumienie tego, w
jaki sposób pracuje mózg, i to bez uciekania się do inwazyjnych badań.

Jak wygląda trening?

Po wyjaśnieniu, co to jest biofeedback oraz na czym polega, należy skupić się na tym, jak wygląda
przeprowadzony trening. Rozpoczyna się on od tego, że instaluje się na komputerze niezbędne do niego
oprogramowanie. Pokazuje ono rozkład fal EEG. Do głowy oraz uszu przyłącza się elektrody, których
zadaniem jest z kolei zbieranie danych o występowaniu wybranych pasm fal. Potem pacjent otrzymuje
zadanie sterowania aktywnością swojego umysłu w taki sposób, aby na przykład widoczne na ekranie słońce
zaświeciło jaśniej. Czujniki umieszczone na skórze wówczas rejestrują aktywność wytwarzanych fal
mózgowych. W trakcie ćwiczeń pacjent zyskuje możliwość kontroli tych aspektów, a dzieje się to poprzez
sygnały wizualne i dźwiękowe.

Dla kogo jest przeznaczony?

Treningi EEG Biofeedback są przeznaczone dla każdego.

Kolejnym pytaniem, dotyczącym tego, co to jest biofeedback i na czym polega, jest określenie, kto może z
niego korzystać. Takie treningi, organizowane w Gdańsku, z wykorzystaniem fal EEG są
przeznaczone dla każdego. Korzystają z nich, między innymi, uczniowie, studenci, muzycy, tłumacze,
sportowcy, aktorzy, dziennikarze, politycy, członkowie kadry zarządzającej oraz inne osoby, które ze
względu na charakter swojej pracy są narażone na stres czy działanie pod presją czasu. Ich obowiązki
wymagają najczęściej także kreatywności i odporności na niekorzystne warunki.

Stosowanie regularnie biofeedbacku może przyczynić się do podniesienia funkcji umysłowych, a także
wzmagać motywację i wytrwałość poznawczą. Na treningi uczęszcza na przykład polska kadra skoczków
narciarskich, aktorzy czy politycy. Terapię da się rozpocząć bardzo wcześnie, bo już w wieku trzech lat.
Dzieci interesują się wówczas na przykład animowaną bajką. Wskazuje się, że takie działania stosuje
się zarówno u zdrowych maluchów czy nastolatków, jak i u tych, które zmagają się z zaburzeniami
psychologicznymi i neurologicznymi. Korzystają z nich także dorośli i seniorzy.

Trening biofeedback'u - jakie daje efekty?

Efekty stosowania treningów biofeedbacku są różnorodne. Mogą one przyczynić się, między innymi do
poprawienia koncentracji, szybkości myślenia, czy pamięci, polepszają nastrój oraz jakość snu, wspomagają
kreatywność i są elementem nauki relaksu. Wszystko to ma szansę przełożyć się na zmianę jakości życia
danej osoby, a to poprzez usprawnienie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Wytwarzane są
bowiem nowe połączenia między neuronami oraz wygaszanie tych niepożądanych.

Ile treningów należy wykonać?

Korzystanie z zajęć takich jak trening biofeedbacku w Gdańsku polega na przeprowadzeniu szeregu sesji
treningowych. Ich liczba dobierana jest na podstawie rozpoznanego u danej osoby problemu, celu jej
ćwiczeń oraz indywidualnych możliwości uczenia się. Pierwsze efekty mogą być widoczne już po 10
spotkaniach, natomiast zazwyczaj zaleca się odbycie ich około 20 lub 30, najlepiej dwa razy w tygodniu.
Wówczas następuje utrwalenie pożądanego wzorca zachowania.

Dla jakich chorób i zaburzeń Biofeedback jest wskazany?

Biofeedback stosuje się w leczeniu chorób i zaburzeń:
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej),
 • zaburzenia procesu uczenia się,
 • depresja,
 • niepokój,
 • apatia,
 • psychoza,
 • patologiczny lęk,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • nadmierny stres,
 • nerwica natręctw,
 • obniżenie nastroju,
 • chroniczny ból,
 • astma,
 • objawy menopauzy,
 • zaburzenia gastryczne,
 • nadmierne pocenie,
 • migreny
oraz wiele innych. Systematycznie prowadzone treningi EEG Biofeedback u dzieci, np. z autyzmem, mogą obniżać trudności w zakresie integracji sensorycznej oraz przyczyniać się do poprawy rozumienia i nadawania mowy, obniżenia pobudliwości psychoruchowej, zmniejszenia ilości trudnych i agresywnych zachowań, obniżenia poziomu lęku, poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawy pamięci, poprawy umiejętności rozwiązywania problemów i zmniejszenia trudności związanych ze snem.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego gabinetu, które pokazują jak pracujemy: