O Biofeedback’u

Co to jest biofeedback?

EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, z ang. biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) to monitorowanie i trenowanie czynności bioelektrycznej generowanej przez mózg. Dostarcza człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Poprzez terapię opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, treningi EEG Biofeedback doskonalą i usprawniają funkcje mózgu. Przyczyniają się do lokalizowania nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu oraz modyfikowania zaburzeń.

Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych, stosowna z powodzeniem już niemal na całym świecie.

Dlaczego biofeedback jest skuteczny?

Otrzymywane sygnały zwrotne o zmianach stanu fizjologicznego organizmu przyczyniają się do świadomego nauczenia się modyfikowania funkcji, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. napięcie mięśni i zrównoważenie fal mózgowych. Za pomocą Biofeedbacku osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane), bowiem stan naszego umysłu i zachowanie, łączą się we wzorcu pracy mózgu.

Biofeedback nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że trening jest prowadzony przez wykwalifikowanych terapeutów. Jest to uzupełnienie medycyny klinicznej i stanowi alternatywę dla farmakologii.

na czym polega trening?

Polega na uczeniu się, za pomocą gry, bajki animowanej lub filmu, promowania i utrwalania pożądanych fal. Wycisza natomiast fale negatywne, które występują w nadmiarze. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo jego pracę sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów. Biofeedback uczy samoregulacji, a cały trening odbywa się dzięki wysiłkowi umysłowemu pacjenta i jest oparty na własnych zasobach jego organizmu.

Dzięki rozwojowi medycyny i nowoczesnych technologii można coraz lepiej poznawać i rozumieć działanie ludzkiego mózgu w sposób bezinwazyjny, dlatego metoda ta jest bezpieczna i przyjemna.

Jak wygląda trening?

Na komputerze zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie pokazujące rozkład fal EEG. Na skórze czaszki i uszach przyłączane są w różnych miejscach elektrody, które zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal. Pacjent ma za zadanie tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziane na ekranie słońce zaczęło bardziej świecić. Czujniki umieszczone na jego głowie rejestrują aktywność poszczególnych fal mózgowych. Kontrolę aktywności swojego mózgu i lepszego wykorzystywania jego możliwości otrzymuje się w trakcie gry poprzez sygnały dźwiękowe i wizualne.

Dla kogo jest przeznaczony?

Treningi EEG Biofeedback są przeznaczone dla każdego.

Dla osób zdrowych, szczególnie uczniów, studentów, sportowców, muzyków, tłumaczy, aktorów, dziennikarzy, polityków, menagerów, kadry zarządzającej, a także tych osób, które z racji wykonywanej pracy są narażone na działanie pod presją czasu, od których wymaga się pewności siebie, kreatywności i odporności na stres. Często treningi EEG Biofeedback są zalecane jako metoda podnosząca funkcje umysłowe, a także motywację i wytrwałość poznawczą. Z metody Biofeedback korzystają znani aktorzy, jak również politycy i słynna karda polskich skoczków narciarskich.

Zaletą EEG Biofeedback jest możliwość prowadzenia terapii już z małymi dziećmi w wieku 3 lat, które potrafią zainteresować się prostą grą komputerową lub bajką animowaną.

Terapia jest wskazana dla zdrowych dzieci i młodzieży, jak i dla tych z zaburzeniami o podłożu psychologicznym i neurologicznym, dla dorosłych oraz seniorów.

Trening biofeedback'u - jakie daje efekty?

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, poprawiają kreatywność, równocześnie ucząc relaksu.

Ta w pełni uznana metoda, u wielu osób, daje lepsze efekty niż farmakoterapia.

Pozytywne funkcjonowanie, czyli poprawienie jakości życia, uzyskuje się dzięki usprawnieniu funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, poprzez wykorzystanie zdolności mózgu, do tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami oraz wygaszania połączeń już istniejących. Zaobserwowane efekty i kontrola nad własnym ciałem może sprawić, że wykonywane treningi będą wyrazem troski o swoje zdrowie.

Ile treningów należy wykonać?

Trening EEG Biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Ich liczba zależy od rozpoznanego problemu, celu treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10 – 12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). Zalecana ilość treningów wynosi 20 – 30 razy tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca nowych zachowań. W przypadku np. autyzmu, zespołu Aspergera lub innych poważnych dysfunkcji, zalecana ilość treningów wynosi 40 razy. Optymalnie wskazane jest, aby sesje treningowe były wykonywane przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Dla jakich chorób i zaburzeń Biofeedback jest wskazany?

Biofeedback stosuje się w leczeniu chorób i zaburzeń:
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej),
 • zaburzenia procesu uczenia się,
 • depresja,
 • niepokój,
 • apatia,
 • psychoza,
 • patologiczny lęk,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • nadmierny stres,
 • nerwica natręctw,
 • obniżenie nastroju,
 • chroniczny ból,
 • astma,
 • objawy menopauzy,
 • zaburzenia gastryczne,
 • nadmierne pocenie,
 • migreny
oraz wiele innych. Systematycznie prowadzone treningi EEG Biofeedback u dzieci, np. z autyzmem, mogą obniżać trudności w zakresie integracji sensorycznej oraz przyczyniać się do poprawy rozumienia i nadawania mowy, obniżenia pobudliwości psychoruchowej, zmniejszenia ilości trudnych i agresywnych zachowań, obniżenia poziomu lęku, poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawy pamięci, poprawy umiejętności rozwiązywania problemów i zmniejszenia trudności związanych ze snem.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego gabinetu, które pokazują jak pracujemy: