Zaburzenia pamięci u dzieci i dorosłych

Leczenie zaburzeń pamięci - Techniki poprawy pamięci Gdańsk

Rodzice, którzy zauważyli trudności z nauką u dziecka, powinni pomyśleć o zapisaniu pociechy na ćwiczenia pamięci. Zaburzenia w zakresie zapamiętywania u najmłodszych oraz u dorosłych mogą skutkować niepowodzeniami i utratą motywacji, dlatego ważne jest szybkie działanie. Studio Rozwoju Umysłu oferuje klientom możliwość niwelowania problemów spowodowanych zaburzeniami pamięciowymi. Jest to usługa stworzona z myślą m.in. o nadpobudliwych, impulsywnych i łatwo rozpraszających się uczniach przedszkoli i szkół, jak również dla osób dorosłych na stanowiskach decyzyjnych. Stosujemy skuteczną technikę poprawy pamięci, która polega na normalizacji fal mózgowych, w tym na promowaniu amplitudy rytmu Beta1, w ramach treningów EEG Biofeedback, co pomaga w aktywizacji umysłu do pracy. Wzmocnienie fal Beta1 umożliwia analizę i zrozumienie obszernej informacji oraz wykonywanie każdej innej działalności, gdzie sprawność umysłowa i wysoki poziom koncentracji jest kluczowy do osiągnięcia sukcesu. Takie treningi są wskazane dla osób żyjących pod presją i podlegających ocenom, np. zawodowych sportowców, osób pracujących na stanowiskach decyzyjnych, muzyców, aktorów, uczniów i studentów.

Czym jest zaburzenie pamięci?

Problemy określane jako zaburzenia pamięci to zakłócenia w funkcjonowaniu umysłu charakteryzujące się niską odpornością na rozpraszające bodźce, brakiem umiejętności koncentracji i uważności. Niekiedy cechy te są skutkiem wypadku, np. urazu głowy. W innych przypadkach mogą być oznaką choroby neurologicznej. Osobom, którym brakuje wewnętrznej zdolności do organizacji życia codziennego, planowania i porządkowania, oferujemy profesjonalne treningi niwelujące zaburzenia pamięci w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Jest to konieczne, gdy dziecko lub osoba dorosła pamięta tylko wybrane informacje lub wydarzenia i zapomina to, co zdarzyło się kilka godzin wcześniej. Zaniechanie terapii prowadzi do nasilających się trudności z nauką.

Z jakimi rodzajami zaburzeń możemy się spotkać?

Istnieje kilka podstawowych zaburzeń pamięci występujących u dzieci i dorosłych:
  • amnezja – jej objawem są problemy z przywracaniem wspomnień,
  • otępienie – oznacza ogólne ograniczenie zdolności intelektualnych, stopniową utratę umiejętności mówienia, czytania oraz pisania,
  • ostra amnezja – występuje w przypadku uszkodzenia mózgu; charakteryzuje ją brak orientacji w czasie i miejscu; pozwala na funkcjonowanie w teraźniejszości,
  • postępująca amnezja – rozwija się powoli; może być skutkiem niedokrwienia, zmian metabolicznych oraz chorób zakaźnych.
U dzieci i młodzieży zaburzenia te mogą być również efektem depresji, niedokrwistości, nadczynności tarczycy i nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Za pomocą Biofeedbacku osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane), bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo jego pracę sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów. Jej olbrzymią zaletą jest brak skutków ubocznych.