Ćwiczenia na koncentracje dzieci i dorosłych

Umiejętność skupienia się na wykonywanych czynnościach to podstawowy czynnik sukcesu w nauce albo w wykonywanej pracy. Dlatego oferujemy treningi koncentracji dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy wykonują m.in. ćwiczenia poprawiające ogniskowanie uwagi. EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest formą Biofeedback’u, wykorzystującą do monitorowania i trenowania czynność bioelektryczną generowaną przez pracujący mózg. Podstawą treningu jest wykorzystywanie zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Metoda należy do neuropsychoterapii instrumentalnej. Oprócz profesjonalnego terapeuty jest tu potrzebna specjalistyczna aparatura EEG.
Wiele dzieci i dorosłych ma trudności z utrzymaniem uwagi na realizowanych zadaniach, więc terapia zaburzeń w tym zakresie powinna stanowić ważny element edukacji. Skuteczne skupienie się na konkretnych czynnościach pozwala na szybsze zakończenie pracy. Umożliwia też dokładną analizę problemu, który należy rozwiązać, dlatego zwiększa szansę na dobre wyniki w nauce i w pracy. Studio Rozwoju Umysłu zaprasza na trening uważności i ćwiczenia koncentracji W FORMIE TRENINGÓW BIOFEEDBACK w Gdańsku oraz Pruszczu Gdańskim.

Problemy z koncentracją

Zarówno najmłodsi, jak i dorośli, mają problemy z selekcjonowaniem docierających do nich bodźców. Trudności związane ze skupieniem uwagi mogą być efektem m.in.:
  • nieprawidłowych relacji w rodzinie,
  • niskiej motywacji,
  • ograniczonych możliwości intelektualnych,
  • zaburzeń hiperkinetycznych (np. ADHD albo ADD).
Ważne jest to, by zapobiegać rozpraszaniu uwagi i zachęcać dziecko do ćwiczenia koncentracji. Poprawa w tym zakresie oznacza, że będzie ono szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę i łatwiej rozwiązywać problemy w codziennym życiu. Dbamy o to, by każdy uczestnik naszych treningów nauczył się samodzielnie wykorzystywać swój potencjał, pomagający mu w skutecznym skupieniu. Dzięki temu w przyszłości potrafi cierpliwie wykonywać swoje zadania bez zbędnego rozpraszania uwagi.

Jak trenować koncentrację u dzieci i dorosłych

Każdego dnia odbieramy sygnały wzrokowe, słuchowe, węchowe i dotykowe, dlatego musimy nauczyć się wybierać tylko ważne informacje. Nauka koncentracji dla dziecka ma na celu poprawę jego umiejętności skupienia się na rzeczach istotnych. Oferujemy kursy zajęć na podstawie indywidualnie dostosowanych planów treningowych, dzięki którym dzieci, młodzież i osoby dorosłe potrafią:
  • działać i pracować szybciej,
  • skupiać uwagę na rzeczach ważnych,
  • utrzymywać uwagę dłużej przy mniejszym wysiłku,
  • kojarzyć fakty.
Poza tym są oni bardziej zmotywowani do pracy i zajęć szkolnych. Po ukończeniu kursu uczestnicy lepiej rozumieją własne możliwości, odczuwają poprawę nastawienia do pracy i nauki, wiedzą, że potrafią pracować i uczyć się efektywniej. Treningi EEG Biofeedback są skierowane m.in. na zaburzenia koncentracji i polegają na pracy na własnych zasobach. W trakcie treningu, do głowy i uszu uczestnika, są podłączone elektrody, a na ekranie podłączonym do sprzętu, są pokazywane proste gry, w których należy wykonywać określone zadania, używając tylko i wyłącznie wysiłku swojego umysłu. Dzięki temu osoba, która ćwiczy, może wpływać na własny obraz fal mózgowych. Otrzymany feedback sprawia, że człowiek uczy się modyfikować niepożądane reakcje i wykrywa nieprawidłowości wymagające korekty. Gdy podczas treningu rośnie aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, czyli według zaplanowanego protokołu treningowego, trenujący otrzymuje nagrodę (punkty w trakcie gry). Kiedy następuje wzrost w zakresie niepożądanych pasm, brak gratyfikacji sprawia, że mózg uczy się emitowania odpowiednich fal mózgowych i ich amplitud. W treningu uważności szczególną uwagę zwraca się na uwolnienie umysłu od zbędnych myśli i impulsywnych reakcji na bodźce. Zapraszamy na zajęcia. Proponowane w ramach terapii ćwiczenia pomogą każdej osobie w radzeniu sobie ze zwiększającymi się obowiązkami i innymi wyzwaniami w codziennym życiu. Dążymy do tego, by sukces był w zasięgu każdego z naszych podopiecznych.